BẢO VỆ BIỂN ĐẢO

PROGRAM
SEA AND ISLAND
ART @ ART
INSTALLATION
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
art friends
TIME
04/2016
LOCATION
Central beach

Dự án nghệ thuật “Bảo Vệ Biển Đảo” của họa sĩ Nguyễn Văn Tiến dự kiến triển khai tại biển đảo Miền Trung Việt Nam trong 04/2016