Dự án nghệ thuật của Tiến Văn Miếu


OPEN STUDIO

At Open Studio
PROGRAM
Open Studio
ART FORM
Dự án nghệ thuật
PERFORMED BY
Tiến Văn Miếu
PARTICIPATION
Khán giả
TIME
02/2024
LOCATION
J Art Spase