PROGRAM
Lockdown
ART FORM
Triển Lãm, Tổng hợp
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
Alpha Art station
TIME
18/06-01/07-2022
LOCATION
271/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận

https://www.facebook.com/1340875435/videos/1096190364319685/

https://www.facebook.com/1340875435/videos/994675917963368/