PROGRAM
Lockdown
ART FORM
Triển Lãm, Tổng hợp
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
Alpha Art station
TIME
18/06-01/07-2022
LOCATION
271/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận