lock down 28-01-2020

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY

Lockdown 28-01-2020 -Artist: Nguyen Van Tien Material: Acrylic and others on Canvas Size: (900 x 700) mm Year: 2020

Breathe

Thở

Lockdown I

Lockdown I (4pcs)

Lock Down II

Pandemic

ĐẠI DỊCH COVID-19

Variants

BIẾN THỂ (6PCS)

Updet (6pcs)

Cập Nhập (6pcs)

Lockdown XII

Lockdown XII

lock down III

Lockdown III

Giãn Cách Xã Hội

Lockdown XI

Lockdown XI

The dead sea

Biển chết

Biển Chết III

Nơi tôi sống I

Environmental disaster

NƠI TÔI SỐNG III

The last party

NƠI TÔI SỐNG VII

Fish and steel

NƠI TAO SỐNG VI

Biển Chết II