Nghệ thuật sắp đặt

SỢI CHỈ ĐỎ

SỢI CHỈ ĐỎ

Một tác phẩm nghệ thuật “hỗn hợp” sắp đặt – trình diễn – âm thanh của Nguyễn Văn Tiến (Tiến Văn Miếu), Krist_K (nghệ sĩ Hung-ga-ri) và..