PROGRAM
The red thread
ART FORM
Assemblage art
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
Art friends, KCBT
TIME
23 January 2012
LOCATION
Thủ Đức, TPHCM

Một tác phẩm nghệ thuật “hỗn hợp” sắp đặt – trình diễn – âm thanh của Nguyễn Văn Tiến (Tiến Văn Miếu), Krist_K (nghệ sĩ Hung-ga-ri) và nhóm “Khoan cắt bê tông” diễn ra và tối chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2011, tại Bình Triệu, TP HCM.