Nghệ thuật trình diễn

Không gian nghệ thuật

Không gian nghệ thuật

“Bản thân sự kiện nghệ thuật này, tự nó đã hàm chứa mọi khả năng gây ra những phản ứng dữ dội. Vì tuy Văn Miếu là chỗ thờ Khổng Tử và đặc..

TRONG THÀNH PHỐ MỞ

Trong Thành Phố Mở 
…một người ngồi bần thần, một người đàn ông khác đang “tự sướng – tự phê”, một người khác nữa đang quỳ, một người..

TÔI ƠI

Sau “Sự kiện Văn Miếu”, họa sĩ Nguyễn Văn Tiến chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Im lặng một thời gian, năm 2001, Nguyễn Văn Tiến ra mắt với..