TRONG THÀNH PHỐ MỞ

PROGRAM
In An Open City
ART FORM
Assemblage art
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
Art friends
TIME
6/1/2013
LOCATION
Thủ Đức, HCMC

Trong Thành Phố Mở 
…một người ngồi bần thần, một người đàn ông khác đang “tự sướng – tự phê”, một người khác nữa đang quỳ, một người khác đứng bấm điện thoại, một người khác đang làm bạn với chiếc laptop, một người khác đang thay đồ, một người đang đọc sách, một người vươn vai ngáp… mỗi con người đang tự tạo cho mình một ốc đảo riêng. Các sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày này được đồng hiện trong chương trình nghệ thuật “Trong Thành Phố Mở”…
 

Video:

“In An Open City ” (6/1/2013)
Art program “In An Open City” performed + video art by the artist:
Nguyen Van Tien, Le Thuan, Pham Hung, Hanh Nhan, Bach Viet and their friends..