Lặng 7

Deposition 7
Artist: Tien Van Mieu
Material: Acrylic and others
Size: (500 x 1.200) mm
Year: 2024

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Lặng 7”