XÀ BẦN II: VỆ NỮ VÀ DAVID BÊN BỒN CẦU

Ảnh: Xà Bần II và Người Xem Sài Gòn

XÀ BẦN II: SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN VỆ NỮ

Triển lãm của họa sĩ Nguyễn Văn Tiến
17 chủ nhật, 24. 10. 2010
46/6 đường 18 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM

 

* Về triển lãm này sẽ đi thành hai bài. Mời quí vị xem hình tóm tắt trước, do triển lãm có nhiều “hạng mục”, để chung sẽ lẫn lộn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn – http://soi.today/?p=18049