PROGRAM
The red thread
ART @ ART
Assemblage art
PERFORMED BY
Nguyễn Văn Tiến
PARTICIPATION
Art friends, KCBT
TIME
23 January 2012
LOCATION
Thủ Đức, TPHCM

Một tác phẩm nghệ thuật “hỗn hợp” sắp đặt – trình diễn – âm thanh của Nguyễn Văn Tiến (Tiến Văn Miếu), Krist_K (nghệ sĩ Hung-ga-ri) và nhóm “Khoan cắt bê tông” diễn ra và tối chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2011, tại Bình Triệu, TP HCM.