Nghệ thuật tổng hợp

Không gian nghệ thuật

Không gian nghệ thuật

“Bản thân sự kiện nghệ thuật này, tự nó đã hàm chứa mọi khả năng gây ra những phản ứng dữ dội. Vì tuy Văn Miếu là chỗ thờ Khổng Tử và đặc..

TÔI ƠI

Sau “Sự kiện Văn Miếu”, họa sĩ Nguyễn Văn Tiến chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Im lặng một thời gian, năm 2001, Nguyễn Văn Tiến ra mắt với..

SỢI CHỈ ĐỎ

SỢI CHỈ ĐỎ

Một tác phẩm nghệ thuật “hỗn hợp” sắp đặt – trình diễn – âm thanh của Nguyễn Văn Tiến (Tiến Văn Miếu), Krist_K (nghệ sĩ Hung-ga-ri) và..