Nơi tôi sống
Place where I live I - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
Mơ biển sạch
Place where I live V - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017
The last party
Place where I live VII - Artist: Nguyen Van Tien (Tien Van Mieu) 2017

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY


S4

TỰ DO IV

S3

TỰ DO III

S2

TỰ DO II

S1

TỰ DO I

GIẤC MỘNG

GIẤC MỘNG II

s6

ĐỐI THOẠI

AM-DUONG

ÂM DƯƠNG

THAN-TINH-AI

NỮ THẦN ĐỨNG ĐƯỜNG

DONG-TINH

Lưỡng Tính I

Sự ra đời của thần Vệ Nữ

SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN VỆ NỮ