COVID-19 (III) 28-01-2020

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY

COVID-19 (III) 28-01-2020 -Artist: Nguyen Van Tien Material: Acrylic and others on Canvas Size: (900 x 700) mm Year: 2020

MÊ CUNG

TÔI ƠI XII

TÔI ƠI XI

WC I

TÔI ƠI IX

Đức tin IX

TÔI ƠI VII

Bãi Thải I

TÔI ƠI V

TÔI ƠI IV

CHÓ II

TÔI ƠI II

TÔI ƠI I

TÌNH YÊU VI

TÌNH YÊU VII

MỘT NẤM MỒ