lock down 28-01-2020

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY

Lockdown 28-01-2020 -Artist: Nguyen Van Tien Material: Acrylic and others on Canvas Size: (900 x 700) mm Year: 2020

The dead sea

Biển chết

Biển Chết III

Nơi tôi sống I

Environmental disaster

NƠI TÔI SỐNG III

The last party

NƠI TÔI SỐNG VII

Fish and steel

NƠI TAO SỐNG VI

Biển Chết II

Mơ biển sạch

Giấc mơ

Fisherman and the dead sea

NGƯ DÂN VÀ BIỂN CHẾT

NƠI TAO SỐNG II

TỰ DO V

TỰ DO IV

TỰ DO III

TỰ DO II

TỰ DO I

GIẤC MỘNG II

ĐỐI THOẠI