lock down 28-01-2020

TIẾN VĂN MIẾU


GALLERY

Lockdown 28-01-2020 -Artist: Nguyen Van Tien Material: Acrylic and others on Canvas Size: (900 x 700) mm Year: 2020

Mơ biển sạch

Giấc mơ

Fisherman and the dead sea

NGƯ DÂN VÀ BIỂN CHẾT

NƠI TAO SỐNG II

TỰ DO V

TỰ DO IV

TỰ DO III

TỰ DO II

TỰ DO I

GIẤC MỘNG II

ĐỐI THOẠI

ÂM DƯƠNG

NỮ THẦN ĐỨNG ĐƯỜNG

Lưỡng Tính I

SỰ RA ĐỜI CỦA THẦN VỆ NỮ

DAVIT

NHÂN QUẢ